Plaça de la Vila, 9. – 17400 – Breda (Girona)
Tel. 972 870 012 / Fax 972 160 333, ajuntament@breda.cat

Casa de la Vila