C/Nou, 3
Horari: Dimecres i Divendres de 16 a 20 hores.

Àrea de Joventut

Des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Breda s’aposta per una participació activa de les persones joves per què ningú sap millor que ells i elles què necessiten i què els motiva. Des d’aquesta mirada la participació esdevé un procés d’aprenentatge i d’apoderament, i a partir d’aquí es desenvolupen les accions, els projectes i els serveis.

Els principals àmbits d’intervenció són la participació, la formació, el treball, l’oci, la salut o la cultura, entre d’altres.

Serveis destacats

L’Espai Jove de Breda és un punt de trobada, d’informació, d’orientació i acompanyament juvenil que ofereix una programació d’activitats com a proposta per fomentar la participació juvenil d’aquest municipi.

Horari obertura: dimecres i divendres de 16:00 a 20:00 h
Contacte: espaijove.breda@gmail.com

Servei d’orientació i acompanyament laboral i formatiu. Aquest programa es dur a terme mitjançant atencions individualitzades a convenir i té per objectiu que els i les joves puguin adquirir habilitats per enfrontar-se al mercat de treball i conèixer els ens i recursos disponibles al territori

Suport a les entitats juvenils del municipi. S’ofereix acompanyament i suport a les iniciatives impulsades pels joves per tal de coordinar-les amb els recursos necessaris, posar-les en valor i fer-les efectives. Aquest recolzament va més enllà d‘aquelles activitats realitzades dins l’Espai Jove, inclou tot tipus d’iniciatives que vinculi el jovent del poble.

Enllaços d’interès:

Oficina Jove de la Selva

Direcció General de Joventut de Catalunya

Pla Nacional de Joventut 2020 de la Generalitat de Catalunya

PLA LOCAL DE JOVENTUT BREDA 2016-2019


Àmbits d'actuació professional

Comprèn gran diversitat d'àmbits d'actuació (tots aquells sectors poblacionals que precisen d'una atenció especial): Gent gran, persones discapacitades, persones maltractades (especialment, dones, menors i ancians), persones immigrades, menors en situació de risc, exclusió social, gent sense llar, drogodependients, entre altres temes.

Funcions conjuntes:

 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió.
 • Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea territorial corresponent.
 • Informació, valoració, orientació i assessorament.
 • Aplicació d’accions o intervencions de suport i seguiment de persones i/o famílies.
 • Gestió i coordinació dels serveis corresponents al primer nivell.
 • Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixen la seva intervenció.
 • Treball comunitari.

Funcions:

 • Treball educatiu amb persones que per algun motiu tenen problemes d’integració i socialització.
 • Elaboració i participació en projectes educatius per donar resposta a les necessitats socials detectades al municipi on treballa.
 • Priorització en el treball educatiu amb infants, joves i les seves famílies.
Dia d’atenció: Dijous de 09:00 a 14:00

Funcions:

 • Orientar a les persones per desenvolupar les capacitats que els permetin resoldre els seus problemes socials, individuals i/o col·lectius.
 • Promoure la facultat d'autodeterminació, adaptació i desenvolupament de les persones.
 • Promoure i actuar per l'establiment de serveis i polítiques socials justes o d'alternatives per als recursos socioeconòmics existents.
 • Facilitar informació i connexions socials amb els organismes de recursos socioeconòmics (articular xarxes).
 • Conèixer, gestionar i promocionar els recursos existents entre els seus potencials usuaris i els professionals d'altres branques de les ciències que poden estar en contacte amb els seus potencials usuaris.
Dia d’atenció: Dijous de 09:00 a 14:00

Enllaços d'interès

Consell Comarcal de la Selva – Consorci de Benestar Social
Generalitat de Catalunya – Departament d’Acció social i ciutadania