Georgina Vázquez Utzet
Georgina Vázquez UtzetTècnica d'urbanisme
Arquitecta
Vicenç Moya Torrebadell
Vicenç Moya TorrebadellTècnic d'obres
Arquitecte tècnic
Xavier Serra Serinyà
Xavier Serra Seriny Tècnic d'Activitats
Enginyer industrial
Francesc Sanz Xamaní
Francesc Sanz XamaníTècnic de Comunicació
Periodista
Clara Romaguera de Gil
Clara Romaguera de GilTècnica de Joventut
Especialitzada en Cooperació Internacional i Educació per al Desenvolupament